O NASZYM CECHU

HISTORIA CECHU

Tylko nieliczne z istniejących współcześnie organizacji społecznych, posiadają tradycje sięgające średniowiecza, jak to ma miejsce w przypadku cechów rzemieślniczych. Kilkuwiekową historią, może szczycić się też rzemiosło piaseczyńskie. W 1980r. obchodzono czterechsetlecie nadania przez Króla Stefana Batorego przywileju Cechowi Szewców Miasta Piaseczna.

“[…] życzymy sobie przestrzegania by w samym cechu panowała zacność i poważanie braterskie […]”.  (z przywileju króla Stefana Batorego dla szewców piaseczyńskich z 1580 r., wg osiemnastowiecznego tłumaczenia)

1 lipca 1952 r. został utworzony powiat piaseczyński, a uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, z dn. 25 maja 1953 r., powołano Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie, skupiający w swoich szeregach rzemieślników różnych specjalności. Do 1989 r., przynależność organizacyjna była obowiązkowa dla wszystkich rzemieślników, a obecnie Cech zrzesza członków na zasadzie dobrowolności.

Obecna siedziba Cechu, została zbudowana w czynie społecznym przez rzemieślników w latach 1965-1966.

W 1968 r., z okazji 15 rocznicy powstania Cechu, ufundowano 1-szy sztandar. Uwidoczniono na nim: Godło Narodowe – Orła, datę 1953-1968 r., nazwę Cechu oraz godło rzemiosła, którego są:

a) koło – symbol kołodziejstwa, jednego z najstarszych rzemiosł w Polsce
b) młot – symbol pracy.

Drugi sztandar ufundowano w 1978 r. – 25-lecie Cechu, a trzeci w 2007 r.

Od 1981 r., Starszyzna Cechowa, reprezentująca Cech na różnych uroczystościach, występuje w łańcuchach z herbem Piaseczna i godłami różnych zawodów rzemieślniczych. Obecnie występowanie w togach i łańcuchach są dumą i chlubą dla mistrzów rzemieślników, reprezentujących nasz Cech.

Cech należy do:

  • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ul. Smoczej 27 w Warszawie
  • Związku Rzemiosła Polskiego

WŁADZE CECHU

ZARZĄD
CECHU

Stefan Kazimierz Krzosek

Starszy

Mieczysław Grodzki

Podstarszy

Edmund Osmański

Podstarszy

Bożena Długołęcka-Kaczmarska

Skarbnik

Ewa Szymanowska

Sekretarz

Mariusz Kujaszewski

Członek Zarządu

Tomasz Kłoszewski

Członek Zarządu

KOMISJA
REWIZYJNA

Marek Butrym

Przewodniczący

Anna Gąsiorowska

Zastępca Przewodniczącego

Jan Nyc

Sekretarz

SĄD
CECHOWY

Wacław Bąk

Przewodniczący

Kamila Wierzbicka-Hyb

Zastępca Przewodniczącego

Dariusz Długołęcki

Sekretarz

statut cechu

Statut Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno
(tekst jednolity statutu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Cech Uchwałą Nr 9 w dniu 14 września 2021 r.)

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie funkcjonuje w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, oraz Kodeks dobrych praktyk:

GALERIA ZDJĘĆ