Tylko nieliczne z istniejących współcześnie organizacji społecznych, posiadają tradycje sięgające średniowiecza, jak to ma miejsce w przypadku cechów rzemieślniczych. Kilkuwiekową historią, może szczycić się też rzemiosło piaseczyńskie. W 1980r. obchodzono czterechsetlecie nadania przez Króla Stefana Batorego przywileju Cechowi Szewców Miasta Piaseczna.

cech sztandar1 lipca 1952 r. został utworzony powiat piaseczyński, a uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, z dn. 25 maja 1953 r., powołano Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie, skupiający w swoich szeregach rzemieślników różnych specjalności. Do 1989 r., przynależność organizacyjna była obowiązkowa dla wszystkich rzemieślników, a obecnie Cech zrzesza członków na zasadzie dobrowolności.

Obecna siedziba Cechu, została zbudowana w czynie społecznym przez rzemieślników w latach 1965-1966.

W 1968 r., z okazji 15 rocznicy powstania Cechu, ufundowano 1-szy sztandar. Uwidoczniono na nim: Godło Narodowe – Orła, datę 1953-1968 r., nazwę Cechu oraz godło rzemiosła, którego są:

a) koło – symbol kołodziejstwa, jednego z najstarszych rzemiosł w Polsce

b) młot – symbol pracy.

Drugi sztandar ufundowano w 1978 r. – 25-lecie Cechu, a trzeci w 2007 r.

Od 1981 r., Starszyzna Cechowa, reprezentująca Cech na różnych uroczystościach, występuje w łańcuchach z herbem Piaseczna i godłami różnych zawodów rzemieślniczych. Obecnie występowanie w togach i łańcuchach są dumą i chlubą dla mistrzów rzemieślników, reprezentujących nasz Cech.