PROJEKTY

Rozwój potencjału Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno

Cech Rzemiosł Różnych  Piaseczno realizuje przedsięwzięcie  „Rozwój potencjału Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno „  w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

  1. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż pompy ciepła,
  3. modernizacja kotłowni,
  4. zakup systemu CRM.

Zaplanowane działania przyczynią się do wzmacniania potencjału innowacyjnego i rozwojowego Wnioskodawcy, a zatem wpisują się w główny cel Programu jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wsparcie finansowe pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenia skali prowadzonej działalności.

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość projektu: 161 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 161 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: 07.12.2023 – 06.06.2024

Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle - Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno w Piasecznie

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie realizuje zadanie pod tytułem: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle – Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno w Piasecznie” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2018-2030 (umowa nr 177/PIR/Z2/2022) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 116,000.00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–06–2022 r. do dnia 31–12–2023 r.

Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie realizuje zadanie pod tytułem: „Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2018-2030 (umowa nr 123/PIR/Z1/2022) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 56,715.00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–06–2022 r. do dnia 31–12–2023 r.

Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie realizuje zadanie pod tytułem: „Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2018-2030 (umowa nr 211/PIR/S2/2021) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 20,000.00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–09–2021 r. do dnia 31–12–2021 r.

Skip to content