Egzaminy czeladnicze

W 2022 roku zgodnie z przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2020r. poz. 1327 ze zm.) po raz pierwszy warunkiem ukończenia m.in. branżowej szkoły I stopnia będzie przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.
więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 22 756 77 33

Skip to content