O NASZYM CECHU

HISTORIA CECHU

Tylko nieliczne z istniejących współcześnie organizacji społecznych, posiadają tradycje sięgające średniowiecza, jak to ma miejsce w przypadku cechów rzemieślniczych. Kilkuwiekową historią, może szczycić się też rzemiosło piaseczyńskie. W 1980r. obchodzono czterechsetlecie nadania przez Króla Stefana Batorego przywileju Cechowi Szewców Miasta Piaseczna.

“[…] życzymy sobie przestrzegania by w samym cechu panowała zacność i poważanie braterskie […]”.  (z przywileju króla Stefana Batorego dla szewców piaseczyńskich z 1580 r., wg osiemnastowiecznego tłumaczenia)

1 lipca 1952 r. został utworzony powiat piaseczyński, a uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, z dn. 25 maja 1953 r., powołano Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie, skupiający w swoich szeregach rzemieślników różnych specjalności. Do 1989 r., przynależność organizacyjna była obowiązkowa dla wszystkich rzemieślników, a obecnie Cech zrzesza członków na zasadzie dobrowolności.

Obecna siedziba Cechu, została zbudowana w czynie społecznym przez rzemieślników w latach 1965-1966.

W 1968 r., z okazji 15 rocznicy powstania Cechu, ufundowano 1-szy sztandar. Uwidoczniono na nim: Godło Narodowe – Orła, datę 1953-1968 r., nazwę Cechu oraz godło rzemiosła, którego są:

a) koło – symbol kołodziejstwa, jednego z najstarszych rzemiosł w Polsce
b) młot – symbol pracy.

Drugi sztandar ufundowano w 1978 r. – 25-lecie Cechu, a trzeci w 2007 r.

Od 1981 r., Starszyzna Cechowa, reprezentująca Cech na różnych uroczystościach, występuje w łańcuchach z herbem Piaseczna i godłami różnych zawodów rzemieślniczych. Obecnie występowanie w togach i łańcuchach są dumą i chlubą dla mistrzów rzemieślników, reprezentujących nasz Cech.

Cech należy do:

  • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ul. Smoczej 27 w Warszawie
  • Związku Rzemiosła Polskiego

WŁADZE CECHU

ZARZĄD
CECHU

Stefan Kazimierz Krzosek

Starszy

Mieczysław Grodzki

Podstarszy

Edmund Osmański

Podstarszy

Bożena Długołęcka-Kaczmarska

Skarbnik

Ewa Szymanowska

Sekretarz

Mariusz Kujaszewski

Członek Zarządu

Tomasz Kłoszewski

Członek Zarządu

KOMISJA
REWIZYJNA

Anna Gąsiorowska

Zastępca Przewodniczącego

Jan Nyc

Sekretarz

SĄD
CECHOWY

Wacław Bąk

Przewodniczący

Kamila Wierzbicka-Hyb

Zastępca Przewodniczącego

Dariusz Długołęcki

Sekretarz

statut cechu

Statut Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno
(tekst jednolity statutu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Cech Uchwałą Nr 9 w dniu 14 września 2021 r.)

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie funkcjonuje w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, oraz Kodeks dobrych praktyk:

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content