Zarząd

Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.
Skład Zarządu

Stefan Kazimierz Krzosek
Starszy

Mieczysław Grodzki
Podstarszy

Andrzej Kulita
Podstarszy

Bożena Długołęcka - Kaczmarska
Skarbnik

Ewa Szymanowska
Sekretarz

  Członkowie Zarządu

  Edmund Osmański

  Iwona Penconek

  Kamila Wierzbicka - Hyb

  Mariusz Kujaszewski

   Skład Komisji Rewizyjnej

   Tomasza Kłoszewskiego
   Przewodniczący

   Monika Belica

   Radosław Jaskulski

    Statut

    Postanowienia ogólne Statutu
    §1
    1. Cech jest dobrowolny społeczno-zawodowy ...
    2. Cech posiada osobowość prawną
    3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r, o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz 92 ze zmianami, ustawy
    - Prawo działalności gospodarczej Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz 1178 ze zmianami oraz na podstawie własnego statutu.
    §2
    Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    Pobierz pełen tekst statutu

    Wstąp do Cechu
    Wstąpienie do grona Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno, od zawsze związane jest z kształceniem uczniów ze szkół zawodowych. Korzyścią ze współpracy z nami jest pełna pomoc, począwszy od spisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończenie nauki zawodu egzaminem czeladniczym.
    Zajmujemy się przygotowaniem do Ochotniczego Hufca Pracy dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń młodocianych. Wspieramy również w przygotowaniu wniosków o zwrot za wykształcenie uczniów młodocianych.
    Dla członków naszego Cechu prowadzimy księgowość w preferencyjnych cenach.

    Zachęcamy do wspierania tradycji, której największym celem jest rozwój Rzemiosła Polskiego w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

    Zapraszamy do współpracy.

    Oferta

    Praktyki
    Zapraszamy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Firmy zrzeszone w Cechu przyjmują uczniów młodocianych na praktyczna naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy, w zawodach takich jak:
    - fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter urządzeń i instalacji sanitarnych ( hydraulik), operator obrabiarek skrawających.
    Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu i do przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
    Więcej informacji w zakładce ( odnośnik) Informacje dla pracodawców i uczniów.
    Wynajem sali
    - Sala o powierzchni 100 m2, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16
    - sala o powierzchni 47 m2 ( suterena).

    Sale wyposażone są w stoły, krzesła, zaplecze kuchenne Zdjęcia
    Obsługa księgowa i kadrowa
    Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową.

    Kontakt

    Biuro Cechu czynne:

    poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
    Pracownicy:
    Kierownik Biura - Wioleta Traczyk
    Księgowa - Ewa Sochacka
    Asystent księgowości - Wiesława Mariak

    05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 11
    tel: 022 756 77 33, 579 934 462
    email: cech1@poczta.onet.pl, cech@cechpiaseczno.pl