Konkurs PIR Edycja 2022 / 2023

Miło nam  poinformować, iż Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno w okresie od 16.11.2022r. do 31.12.2022r. zrealizował zadania publiczne pt. ” Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych” oraz  „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”.

Celem projektu „Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych”  jest wzmocnienie Cechu w zakresie potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego w celu realizacji działań statutowych w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt techniczny ( laptopy, komputery)   specjalistyczne oprogramowanie związane z zakupionym sprzętem, zakup usługi dostosowania strony www. do wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG2.1., zakup usług szkoleniowych oraz  planu tyflograficznego.

W ramach zadania „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle” zostały  zrealizowane konkursy pt. „Wiedza o rzemiośle” oraz materiały edukacyjne i promocyjne promujące wiedzę   nauki i pracy w rzemiośle. Na potrzeby konkursu została stworzona platforma edukacyjna oraz zakupiona usługa związana z organizacją konkursu.  Konkursy skierowane były do uczniów klas VII – VIII i odbyły się w trzech Szkołach Podstawowych w Piasecznie.

Dofinansowanie: kwota 85.357,50 PLN

Całkowita wartość: kwota  85.337,49 PLN

W  roku 2023 w ramach projektu „Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych” planujemy zakup zestawu nagłośnieniowego, ekranu projekcyjnego, projektora, telefonu stacjonarnego, smartphona, niszczarki, drukarek, dysku twardego, zakup usługi strony www oraz  specjalistycznego oprogramowania do obsługi biura cechu,  głównie jako wsparcie procesu praktycznej nauki zawodu.

W ramach zadania „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle” w roku 2023 zostaną zrealizowane konkursy  o zawodach rzemieślniczych  –  „Wiedza o rzemiośle”  dla uczniów klas VII-VII  i konkurs plastyczny pt. „Zawody rzemieślnicze”  dla uczniów klas

I-IV , które będą  przeprowadzone w pozostałych  Szkołach  Podstawowych w Piasecznie. Planowany jest zakup specjalistycznych  szkoleń, które będą   skierowane dla młodzieży uczącej się już w szkołach branżowych oraz pracodawców szkolących w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie: kwota 87.357,50 PLN

Całkowita wartość: kwota

Skip to content