Opłaty za egzaminy

CZELADNICZE, MISTRZOWSKIE, SPRAWDZAJĄCE w 2023 r.

– egzamin mistrzowski     – 1 740,52 zł

– egzamin czeladniczy      –     870,25 zł

– egzamin sprawdzający  –     310,80 zł

– egzamin poprawkowy  – 50% stawek właściwych dla egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego lub  sprawdzającego

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer: 90 1240 1066 1111 0000 0006 1867

Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Skip to content