Podsumowanie 1 etapu Konkursu WOR edycja 2023

W dniach 22 – 23 listopada br. w dwóch szkołach podstawowych z okolic działania naszego Cechu odbył się 1 etap konkursu „Wiedza o Rzemiośle”. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie i zachęcenie uczniów do wyboru branżowej szkoły zawodowej.

Konkurs został przeprowadzony z wykorzystaniem dedykowanej platformy edukacyjnej, która umożliwiała łatwą rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników. To innowacyjne podejście pozwalało nam jeszcze bardziej angażować się w rozwijanie pasji młodych adeptów rzemiosła.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich aktywność i zaangażowanie. To dzięki Wam nasz konkurs nabiera kształtu i kolorów rzemiosła! Szczególne słowa uznania kierujemy do nauczycieli za perfekcyjną koordynację na poziomie szkoły.

Łącznie, ze wszystkich szkół w pierwszym etapie konkursu wzięło udział 51 uczniów, z których łącznie zostało zaproszone 9 osób na II etap konkursu. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszym etapie, dostarczając nam nie tylko wspaniałych chwil, ale także dowodząc, że wiedza o rzemiośle to niezwykłe źródło inspiracji. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie:

Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno wyznaczył termin drugiego etapu konkursu jako: 30 listopada 2023 (czwartek) o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu. Zapraszamy nauczycieli koordynujących ten konkurs po stronie szkoły oraz laureatów z pierwszego etapu. Życzymy powodzenia!

Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno
ul. Kościuszki 11, 05-500 Piaseczno
tel: 579 934 462, e-mail: biuro@cechpiaseczno.pl

Konkurs sfinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła w ramach projektu „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle – Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno w Piasecznie”.

Skip to content