Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej – edycja 1

Cech Rzemiosł Różnych  Piaseczno realizuje przedsięwzięcie  „Rozwój potencjału Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno „  w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

  1. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż pompy ciepła,
  3. modernizacja kotłowni,
  4. zakup systemu CRM.

Zaplanowane działania przyczynią się do wzmacniania potencjału innowacyjnego i rozwojowego Wnioskodawcy, a zatem wpisują się w główny cel Programu jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wsparcie finansowe pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenia skali prowadzonej działalności.

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość projektu: 161 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 161 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: 07.12.2023 – 07.07.2024

Skip to content