Polski Inkubator Rzemiosła 2021 – Zadanie I

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie realizuje zadanie pod tytułem: „Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2018-2030 (umowa nr 211/PIR/S2/2021) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 20,000.00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–09–2021 r. do dnia 31–12–2021 r.

Skip to content