Polski Inkubator Rzemiosła 2022 – Zadanie I

Cech Rzemiosł Różnych w Piasecznie realizuje zadanie pod tytułem: „Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2018-2030 (umowa nr 123/PIR/Z1/2022) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 56,715.00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–06–2022 r. do dnia 31–12–2023 r.

Skip to content