Polski Inkubator Rzemiosła 2024 – Zadanie I

Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno realizuje zadanie pod tytułem „Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2023 ( umowa nr 211/PIR/Z1/2024 ) finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie Cechu w zakresie potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego w celu realizacji działań statutowych w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wartość projektu: 43 200,00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025r.

Skip to content