Walne Zgromadzenie Członków Cechu

W dniu 20 września 2023 R. Zarząd Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie członków. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia nastąpi w I terminie o godz. 14, w II terminie o godz. 14.15.

Skip to content