Walne Zgromadzenie

W dniu 14 września 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie.
Wybrano władze Cechu na kolejną 4- letnią kadencję. Starszym Cechu po raz trzeci został Stefan Krzosek , Podstarszymi Mieczysław Grodzki, Edmund Osmański, sekretarz Ewa Szymanowska, skarbnik Bożena Długołęcka-Kaczmarska.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Marka Butryma, Annę Gąsiorowską i Jana Nyca. Do Sądu Cechowego Wacława Bąk, Kamilę Wierzbicką-Hyb i Dariusza Długołęckiego.

Skip to content