Wyniki egzaminów czeladniczych

Miło nam poinformować, iż z grona rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu szkolących uczniów, jeden z uczniów ukończył naukę zawodu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i w dniu 25 pażdziernika 2021 przystąpił do egzaminu czeladniczego. Egzamin złożył z wynikiem pozytywnym, uzyskując świadectwo czeladnicze.

Skip to content