Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

W dniu 17 czerwca 2024 r. Zarząd Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków. Rozpoczęcie Walnego zgromadzenia nastąpi w I terminie o godzinie 16:00, w II terminie o godzinie 16:15. Serdecznie zachęcamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w tym corocznym wydarzeniu, które umacnia naszą wspólnotę i pozwala kształtować przyszłość Cechu.

Z poważaniem,
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno

Skip to content