SPRAWDŹ WIADOMOŚCI

Egzaminy czeladnicze

W 2022 roku zgodnie z przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U.z 2020r. poz. 1327 ze zm.) po raz pierwszy warunkiem ukończenia m.in. branżowej szkoły I stopnia będzie przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym …

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie uczciliśmy wraz z naszymi członkami narodowe święto. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., następnie poczty sztandarowe i przybyli mieszkańcy udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne przemówienia, złożenie …