SPRAWDŹ WIADOMOŚCI

Walne Zgromadzenie

W dniu 14 września 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie.Wybrano władze Cechu na kolejną 4- letnią kadencję. Starszym Cechu po raz trzeci został Stefan Krzosek , Podstarszymi Mieczysław Grodzki, Edmund Osmański, sekretarz Ewa Szymanowska, …