SPRAWDŹ WIADOMOŚCI

Miło nam poinformować, iż z grona rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu szkolących uczniów, jeden z uczniów ukończył naukę zawodu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i w dniu 25 pażdziernika 2021 przystąpił do egzaminu czeladniczego. Egzamin złożył z wynikiem pozytywnym, uzyskując …

Egzaminy czeladnicze

W 2022 roku zgodnie z przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U.z 2020r. poz. 1327 ze zm.) po raz pierwszy warunkiem ukończenia m.in. branżowej szkoły I stopnia będzie przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym …

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie uczciliśmy wraz z naszymi członkami narodowe święto. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., następnie poczty sztandarowe i przybyli mieszkańcy udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne przemówienia, złożenie …

Walne Zgromadzenie

W dniu 14 września 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie.Wybrano władze Cechu na kolejną 4- letnią kadencję. Starszym Cechu po raz trzeci został Stefan Krzosek , Podstarszymi Mieczysław Grodzki, Edmund Osmański, sekretarz Ewa Szymanowska, …

Skip to content